Solido Wonen
Image default
Woning en Tuin

De inboedelverzekering, een uitermate belangrijke verzekering

 

De inboedel die je in je woning verzamelt krijgt in de praktijk vaak niet de aandacht die ze eigenlijk wel verdient. Doorheen ons leven spreekt het voor zich dat we heel wat verschillende spullen verzamelen. Net omwille van het feit dat we deze spullen op gespreide tijdstippen kopen is het vaak niet helemaal duidelijk welke waarde ze allemaal samen vertegenwoordigen. Het afsluiten van een inboedelverzekering wordt daardoor ook niet zelden over het hoofd gezien. Dat is natuurlijk behoorlijk vervelend, want op die manier loop je toch best een behoorlijk risico op verlies. Wat deze verzekering nu in de praktijk precies zo belangrijk maakt laten we je hieronder graag ontdekken.

Wat is er verzekerd met de inboedelverzekering?

De eerste vraag die door veel mensen wordt gesteld met betrekking tot de inboedelverzekering is welke zaken er nu precies allemaal door worden gedekt. Wanneer je even om je heen kijkt in je woning zal je kunnen vaststellen dat er sprake is van twee verschillende zaken. In eerste instantie zijn er de losse artikelen die zich in je huis bevinden. Vergis je niet, hiermee bedoelen we niet alleen maar bijvoorbeeld het keukengerei, maar ook de grotere stukken zoals de meubels. Ook hiervoor geldt immers dat je ze indien je dat zou wensen kan verplaatsen. Voor alle losse stukken die deel uitmaken van je woning geldt dat ze onder de inboedel en dus de inboedelverzekering vallen. 

Naast bovenstaande is er nog de opstalverzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze betrekking heeft tot de opstal of de constructie van het gebouw. Met andere woorden, al hetgeen wat vast zit aan het pand valt niet onder de inboedelverzekering. Daarvoor zal een speciale verzekering voor de opstal moeten worden afgesloten. Hier dien je dus wel altijd rekening mee te houden.

Wat zijn de dekkingen van de twee soorten inboedelverzekeringen?

De ene inboedelverzekering is de andere niet. Dit wordt direct duidelijk wanneer je de verschillende soorten inboedelverzekeringen op de markt ten opzichte van elkaar gaat vergelijken. In eerste instantie is er de extra uitgebreide inboedelverzekering. Eigenlijk is dit de standaard verzekering. Met deze standaard verzekering kan je jouw inboedel reeds op een prima manier verzekeren tegen allerhande schadegevallen. Denk wat dit betreft niet alleen aan:

  • Schade als gevolg van brand;

  • Financieel verlies door diefstal;

  • Stormschade; 

Bovenstaande dekkingen zijn niet de enige waar je op kan rekenen bij deze gewone verzekering voor je inboedel. Daarnaast is het dan ook eveneens zo dat je inboedel bijvoorbeeld is gedekt wanneer er zich een schadegeval voordoet veroorzaakt door bijvoorbeeld water uit de leidingen. Hoe dan ook, ondanks het feit dat dit dus eigenlijk maar de standaard verzekering is die voor een inboedel kan worden afgesloten kan er worden vastgesteld dat ze reeds een uitstekende dekking verleent. 

Wat maakt de allrisk inboedelverzekering dan toch nog interessant?

De extra uitgebreide inboedelverzekering is dus reeds zeer interessant. Toch is er nog één mogelijkheid op de markt terug te vinden die nog net dat tikkeltje interessanter blijkt te zijn. We hebben het hierbij dan natuurlijk om de allriskverzekering. Voor deze verzekering voor je inboedel geldt dat ze in de basis eveneens over alle dekkingen beschikt waar je ook op kan rekenen bij de gewone extra uitgebreide verzekering voor je inboedel. Dit gezegd hebbende is er nog één extra dekking aan dit rijtje toegevoegd en die wordt door veel mensen als zeer interessant ervaren.

De extra dekking die wordt voorzien is de dekking voor schade die je zelf hebt veroorzaakt. Dergelijke schade is in de praktijk nooit gedekt terwijl je kiest voor de allriskverzekering. Het spreekt voor zich dat het verzekeren van dergelijke schade wel zorgt voor nog wat meer risico bij de verzekeraar. Het is mede omwille van deze reden dat hij dan ook een extra premie in rekening brengt. 

Welke extra verzekeringen voor je inboedel kunnen interessant zijn?

De inboedelverzekering is in de basis reeds een vrij uitgebreide verzekering. Toch zijn er nog twee andere dekkingen waarvan je op z’n minst zou moeten overwegen om ze af te sluiten. In eerste instantie is er de zogenaamde kostbaarhedenverzekering. Standaard is het zo dat de inboedel van een woning wordt verzekerd voor de geschatte aankoopwaarde. Nooit is er eigenlijk sprake van een actuele waarde, tenzij het natuurlijk gaat om objecten die onder de kostbaarhedenverzekering vallen. Voor deze objecten geldt dat er bijvoorbeeld kan worden gedacht aan:

  • Antieke meubels;

  • Schilderijen;

  • Beelden van kunstenaars;

Bovenstaande zaken zijn uiteraard nog maar enkele voorbeelden. Voor dergelijke stukken kan het belangrijk zijn dat deze verzekerd kunnen worden tegen hun actuele waarde. Dit bijvoorbeeld omdat de waarde ervan bekend staat te stijgen doorheen de jaren. Het afsluiten van deze aanvullende dekking kan dus in de praktijk zeker interessant zijn. Er is er echter nog één meer om te overwegen.

De buitenshuisverzekering voor je inboedel

De inboedelverzekering dekt standaard enkel en alleen de inboedel die zich in je woning bevindt. Dit is een zeer belangrijk aandachtspunt om bij stil te blijven staan. Op het ogenblik dat je dus met andere woorden buiten je woning stapt en je neemt een aantal spullen mee zijn deze niet gedekt. Dit tenzij je ervoor hebt gekozen om een zogenaamde buitenshuis verzekering af te sluiten voor je inboedel. Dan zijn de smartphone, tablet en laptop die je onderweg meeneemt bijvoorbeeld wel gedekt. Dat geldt dan ook voor de inboedel die is terug te vinden in je caravan of camper.

Hoe wordt de waarde van je inboedel vastgesteld?

Voor het laten vaststellen van de waarde van je inboedel kan er op verschillende manieren te werk worden gegaan. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk dat men ervoor kiest om een schatting te doen van de waarde van de inboedel. Daarnaast kan er ook een inventaris worden opgemaakt. In het laatste geval wordt de waarde van de inboedel zo dicht mogelijk benaderd. Toch blijkt in de praktijk dat er in het merendeel van de gevallen gewoon een schatting gebeurt. Hier dien je wel voorzichtig mee te zijn. Veel mensen spelen op zeker en laten hun inboedel verzekeren voor een waarde die merkelijk hoger ligt dan de werkelijke waarde. Dat is niet interessant. Dit zorgt er immers in de praktijk niet voor dat je inboedelverzekering meer zal uitkeren bij een schadegeval. Het zorgt er alleen maar voor dat de premie van je verzekering nodeloos wordt verhoogd.