Solido Wonen
Image default
Verbouwen

Hoelang bedraagt de levensduur beton?

Bij het realiseren van een constructie wordt er altijd voor gezorgd dat ze zo lang mogelijk mee blijven gaan. In het merendeel van de gevallen is er sprake van een levensduur gelegen tussen de 50 en 100 jaar. Voor verscheidene van de civiele constructies die deel uitmaken van onze Nederlandse infrastructuur geldt dat ze ondertussen over de helft van hun levensduur zitten. Voor sommigen geldt zelfs dat ze deze duur al hebben bereikt. Het vervangen van dergelijke constructies brengt uiteraard significante kosten met zich mee, waardoor een zo optimaal mogelijke inschatting van bijvoorbeeld de levensduur beton van cruciaal belang is.

Hoge kostprijs voor het vervangen van constructies

Het vervangen van een bestaande constructie gaat uiteraard gepaard met een behoorlijk prijskaartje. Bijgevolg is het meer dan zinvol om te weten of deze constructies langer mee kunnen gaan. Bij een nauwkeurige beoordeling van de constructie blijkt immers vaak dat deze nog prima voldoet. Het vervangen van de constructie zou bijgevolg omwille van technische overwegingen niet noodzakelijk zijn. Het spreekt voor zich dat op deze manier heel wat kosten uitgespaard kunnen worden.

Voor TNO geldt dat ze al meer dan 20 jaar specialist is in het beoordelen van de levensduur beton. Het gaat hierbij dan niet alleen om betonconstructies, maar ook om andere (civiele) bouwwerken. Er worden door TNO methodes toegepast zoals het aantonen van reserves welke deel uitmaken van het draagvermogen. Bovendien worden er ook metingen uitgevoerd of proefbelastingen om onzekerheden te verkleinen.

Onderneem preventief actie voor het verbeteren van de levensduur beton

De levensduur beton wordt net als de levensduur van andere materialen beïnvloed door de tand des tijds. Na verloop van tijd geldt dan ook voor materialen dat ze gaan verzwakken. Hoe ernstig die verzwakking is zal uiteindelijk voor een groot deel bepalend zijn voor de constructieve veiligheid. Door aandacht te besteden aan de degradatie kunnen constructies aanzienlijk langer bruikbaar blijven. Aandacht besteden aan deze degradatie kan onder meer gebeuren door herstellingen uit te voeren en / of voorzorgsmaatregelen te treffen.

Sterk variërende uitdagingen

De uitdagingen die er bestaan voor wat het verlengen van de levensduur van constructies betreft kenmerken zich door behoorlijke, onderlinge verschillen. Voor staalconstructies geldt bijvoorbeeld dat de levensduur in het bijzonder wordt bepaald door het aantal voertuigen welke een frequente belasting uitoefenen op de constructie. Bij een betonnen constructie is het zo dat het dan vooral gaat om het draagvermogen door statische belastingen.

De degradatie die optreedt tijdens de levensduur beton vormt een belangrijke bedreiging voor de wapening die erin is terug te vinden. Na een periode van 70 jaar kan er worden vastgesteld dat er bij meer dan de helft van de constructies sprake is van corrosieschade. Het is van cruciaal belang dat dergelijke schade wordt hersteld of voorkomen. Dit niet in het minst omdat alleen op die manier de constructieve veiligheid blijvend kan worden gegarandeerd. Het verlengen van de levensduur beton is in ieder geval zeer zinvol om aandacht aan te besteden, uiteraard zolang dit niet ten koste gaat van de veiligheid van het duurzame gebouw – TNO. Alleen zo wordt over de hele lijn een structureel voordeel gecreëerd.