Raam, ruit, venster en glas

De Nederlandse taal is voor immigranten een lastige taal om te leren. Maar zelfs voor de Nederlanders zelf blijft het Nederlands een lastig vak. Vooral de grammatica en de ruime keuze in woorden voor een en hetzelfde product, blijft een ding. Want wanneer gebruik je nu welk woord. Wanneer gebruik je het woord raam, venster, glas of ruit? Zit er echt onderscheid in of betekenen ze alle vier hetzelfde?

Is er onderscheid tussen een raam of venster? Ja. Er is wel degelijk onderscheid tussen een raam of een venster.

Een raam in Amsterdam is eigenlijk de omlijsting van iets waar wat in gezet of op gespannen kan worden. Een raam is een stuk vierkant houtwerk met een opening. Op een spieraam wordt een doek gespannen waarop de kunstenaar zich kan uitleven. Horrengaas wordt ook op een raam gespannen. Een raam hoeft dus niet per se glas te bevatten. Een raam is ook geen lijst. Een lijst is weer ter extra versteviging van een raam. Bijvoorbeeld voor een kunstwerk. Een mooie lijst is dus niet alleen fraai, maar heeft ook een verstevigende functie.

Vensters zonder glas ziet men soms nog in kerktorens en kastelen. Je voelt en hoort de wind naar binnen gieren door zo’n opening. Toch waren kerken en paleizen de eerste gebouwen die werden voorzien van glas. Denk maar aan de gotische glas-in-loodramen. In de middeleeuwen, toen de armen nog geen geld had om glas te betalen, spanden men ook wel varkensblazen, linnen doeken of geolied papier voor het venster.

Is er onderscheid tussen ruit of glas? Nee, er is geen onderscheid tussen ruit of glas.  Ruit is slechts een ander wordt voor glas. In een raam, lijst of venster kan dus een ruit zitten. Het woord ruit geeft eigenlijk de vierkante vorm van het glas aan. In het woordenboek wordt glas omschreven als doorzichtige harde stof. Toch spreekt men in de volksmond alleen van een ruit in een venster of raam en niet van een ruit in een lijst. Dan gebruikt men het woord glas. 

http://www.aaglashandel.nl/Producten/