Solido Wonen
Image default
Woning en Tuin

Circulaire woningbouw heeft de toekomst

De energietransitie, die ons allemaal aangaat, is in volle gang. Sinds de stijging van energiekosten realiseren steeds meer Nederlanders zich dat ook zij moeten verduurzamen, al is het maar om te besparen op stroomkosten én om hun steentje bij te dragen aan een beter leefmilieu.

Verduurzamen van woningen op dit moment

Woningen verduurzamen in rap tempo en dat is maar goed ook. Ondanks dat het salderen op zonnepanelen binnen circa 10 jaar is afgebouwd, kiezen steeds meer inwoners voor zonnepanelen. Daarnaast stapt men nu ook over op de (hybride)warmtepomp, zodat de woning steeds meer toekomst bestendig raakt en een mooi energielabel toegekend krijgt. 

Duurzame nieuwbouwwoningen

Buiten deze maatregelen worden onze nieuwe woningen ook steeds duurzamer. Vanaf het jaar 2050 zullen nieuwe panden namelijk geheel circulair gebouwd moeten worden. Dit houdt in dat de woning uit hergebruikte, of herbruikbare materialen moet bestaan. 

De bouwsector heeft een grote impact op het milieu, van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de bouw tot de enorme hoeveelheden afval die worden gegenereerd tijdens de sloop van gebouwen. Om deze impact te verminderen, is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor de circulaire bouw. Dit is een manier van bouwen die gericht is op het maximaliseren van het hergebruik van materialen en het minimaliseren van afval.

Bij circulair bouwen wordt niet alleen gekeken naar het gebruik van duurzame materialen, maar ook naar de manier waarop deze materialen worden gebruikt en hoe ze kunnen worden hergebruikt. Bijvoorbeeld door materialen te gebruiken die gemakkelijk te demonteren en te hergebruiken zijn, of door bouwcomponenten te ontwerpen die eenvoudig kunnen worden vervangen of geüpgraded.

Een ander belangrijk aspect van circulair bouwen is de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit kan worden bereikt door het gebruik van duurzame energiebronnen tijdens de bouw, maar ook door het ontwerp van gebouwen zo te optimaliseren dat ze minder energie nodig hebben om te verwarmen, koelen en verlichten.

Circulair bouwen in de praktijk

Een voorbeeld van circulair bouwen is het gebruik van gerecyclede materialen. Zo kunnen bijvoorbeeld oude bakstenen, dakpannen en hout worden hergebruikt in nieuwe gebouwen. Ook kan er worden gekeken naar het gebruik van biobased materialen, zoals hennep en bamboe, die hernieuwbaar zijn en minder milieubelastend dan traditionele bouwmaterialen.

Daarnaast kan circulair bouwen ook betrekking hebben op de manier waarop gebouwen worden gebruikt en beheerd. Door slimme technologieën toe te passen, zoals energiezuinige verlichting en slimme thermostaten, kan er efficiënter worden omgegaan met energie en kunnen kosten worden bespaard. Ook kan er worden gekeken naar de levensduur van gebouwen, en hoe deze kan worden verlengd door middel van renovatie of herbestemming.

 

https://www.woodybuildingconcepts.nl/