Solido Wonen
Image default
Badkamer en toilet

De aard en het doel van de organisatorische psychologie

Ofschoon de organisatorische psychologie een diep geworteld begrip is, kunnen we in eenvoudige woorden zeggen dat het de toepassing inhoudt van verschillende psychologische principes op het vlak van de arbeid. Het gaat hem om de menselijke interactie op de werkplek en hoe die interactie op een betere manier kan verlopen teneinde de efficiëntie van de arbeid te verbeteren, over de communicatie en het algemeen functioneren van elke organisatie.

De taak van organisatorische psychologen is om activiteiten en dienstregelingen te ontwikkelen opdat de sociale interactie binnen de organisatie zou geoptimaliseerd worden. Ze ontwikkelen principes en methodieken voor de opleiding, selectieprocedures en ontwerpen ook beoordelingssystemen waardoor de interactie binnen de organisatie kan verstevigd worden. Gewoonlijk nemen organisaties organisatorische psychologen in dienst om de problemen omtrent de omzet en de werkethiek onder handen te nemen. Ze nemen ze ook in dienst om hen te helpen bij het toepassen van allerlei items die de opleiding en selectie van de werknemer betreffen.

Een organisatorisch psycholoog toont het management hoe ze de juiste man voor de juiste job kunnen selecteren en zetten tevens de criteria uit waarmee men de mensen kan bevorderen. Een groot deel van hun activiteiten bestaat erin om heel wat opzoekingen te doen en naar voren te komen met de juiste statistieken zodat hun inzichten ook effectief kunnen worden toegepast.

Ze ontwikkelen testen waarmee men de vaardigheden van de werknemer kan beoordelen en waarmee men ook de flexibiliteit om met problemen om te gaan, kan vaststellen met als doel de efficiëntie op het werk te verhogen. Dergelijke testen stellen niet alleen de vaardigheden van de werknemer vast, maar ook hun mentale mogelijkheden en emotionele sterktes. Ze kijken na of de werknemer tekenen vertoont die kunnen gelinkt worden aan positieve waarden van tewerkstelling. Het doel van deze testen is niet alleen om het juiste personeel te kunnen aannemen, maar ook om er voor te zorgen dat diegenen die men al tewerkstelt geen mensen zijn die in de toekomst zullen afhaken. Naast de taak om efficiënte werkkrachten aan te trekken, moeten organisatorisch psychologen ook begeleidende hulpmiddelen ontwikkelen om de relaties tussen de medewerkers te verbeteren en om hen te helpen om te gaan met stressvolle situaties. 

Wilt u meer informatie voor het organisatorisch inrichten van uw bedrijf en werknemers? Neem contact op met een psycholoog in Utrecht en omstreken welke u professioneel advies en begeleiding kunt voorzien.